Plán akcí 1.4.2018 - 30.4.2018

 • 1.4
  neděle
 • 2.4
  pondělí
  Velikonoční pondělí
 • 3.4
  úterý
  Přednáška Městské policie HLMP
  10:00 - 11:40
  Vzdělávání žáků se SVP - žáci naší školy s podpůrnými opatřeními 2.- 4. stupně
  15:30 - 17:00 náhradní termín pro učitele, kteří neabsolvovali seminář 14. 3. 2018
 • 4.4
  středa
  Přednáška Městské policie HLMP
  10:00 - 10:45
  Přednáška Městské policie HLMP
  10:00 - 11:40
  Přednáška Městské policie HLMP
  10:55 - 11:40
 • 5.4
  čtvrtek
  Strojírna ATTL+ ČMI
  09:00 - 14:00
  Přednáška Městské policie HLMP
  10:00 - 10:45
  Přednáška Městské policie HLMP
  10:55 - 11:40
  Přenáška o kryptoměnách, Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D.
  11:40 - 13:25
 • 6.4
  pátek
 • 7.4
  sobota
 • 8.4
  neděle
 • 9.4
  pondělí
  Preventivní program všeobecné primární prevence rizikového chování
  08:00 - 10:45
  Preventivní program všeobecné primární prevence rizikového chování
  10:55 - 12:25
 • 10.4
  úterý
  Bezpečnost v IT, IT interaktivně
  08:55 - 10:45 přednáška Unicorn College
 • 11.4
  středa
  Optika
  NTM, workshop
  Písemná zkouška společné části MZ 2018 - jaro, Český jazyk a literatura
  12:00
 • 12.4
  čtvrtek
  Elektrárna Štěchovice i., Štěchovice II.
  odborná exkurze
  Školení česko - německé jazykové animace
  Jednotná přijímací zkouška
  08:00 1. řádný termín
  Bezpečnost provozu na silnicích
  09:30 - 11:30 přednáška
 • 13.4
  pátek
  Školení česko - německé jazykové animace
  Praktická maturitní zkouška
  07:00 viz Oběžník č. 10
 • 14.4
  sobota
  Školení česko - německé jazykové animace
 • 15.4
  neděle
  Školení česko - německé jazykové animace
 • 16.4
  pondělí
  Jednotná přijímací zkouška
  08:00 2. řádný termín
 • 17.4
  úterý
  Primární prevence rizikového chování
  08:00 - 10:45
  Primární prevence rizikového chování
  10:55 - 12:25
 • 18.4
  středa
  Nová podoba periodické tabulky prvků
  seminář
 • 19.4
  čtvrtek
  Třebešín Technology Tour2018
  výběr žáků
  PISA 2018
  08:00 výběr žáků 1. ročníků
 • 20.4
  pátek
  Třebešín Technology Tour2018
  výběr žáků
  Workshop v Terezíně
  v rámci česko - německé výměny mládeže Tandem s partnerskou školou v Hamburku, výběr žáků
 • 21.4
  sobota
  Workshop v Terezíně
  v rámci česko - německé výměny mládeže Tandem s partnerskou školou v Hamburku, výběr žáků
 • 22.4
  neděle
  Workshop v Terezíně
  v rámci česko - německé výměny mládeže Tandem s partnerskou školou v Hamburku, výběr žáků
 • 23.4
  pondělí
  SOLLERTIA
  08:30 - 15:30 odborná soutěž pro žáky 2. - 3. ročníků strojírenských oborů, SPŠS Betlémská, Praha 1
 • 24.4
  úterý
 • 25.4
  středa
  Pedagogická rada
  15:00
  Třídní schůzky
  17:30 v kmenových učebnách
 • 26.4
  čtvrtek
  Projektování v elektrotechnice
  semínář
 • 27.4
  pátek
  Vydávání vysvědčení
  v kmenových učebnách
  Poslední zvonění
 • 28.4
  sobota
 • 29.4
  neděle
 • 30.4
  pondělí

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"