Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
třída:
v
učitel:
v
učebna:
v
|
v
platnost: