Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
třída:
v
učitel:
v
učebna:
v
|
v
rozvrh platný od: 20.11.2018
Rozvrh hodin - třída: 1.A
 
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
10
16:00 - 16:45
Po
10.12.
 
Mec
Hn
263
Cjl
Če
261
Fyz
Kc
210
Mat
212
Tev
10V
 
Ans
Mz
212
Stt
Šn
260
RujN
Jn
Rj2
303
NejN
Nj1
253
 
Út
11.12.
 
Zek
Pe
212
Stt
Šn
263
Che
Nz
210
Ict
Kp
154
Ict
Kp
154
Anj
Mz
212
 
Tek
T1
353
Tek
Še
T2
CNC2
Tek
T1
353
Tek
Še
T2
CNC2
 
St
12.12.
 
Che
Nz
263
Dej
Pe
212
Fyz
Kc
210
Cjl
Če
357
Mat
212
Anj
Mz
261
Tev
10V
 
 
 
Čt
13.12.
 
Pra
Šn
P1/3
401
Pra
Ry
P2/3
CNC2
Pra
Ke
P3/3
Ková
Pra
Šn
P1/3
401
Pra
Ry
P2/3
CNC2
Pra
Ke
P3/3
Ková
Pra
Šn
P1/3
401
Pra
Ry
P2/3
CNC2
Pra
Ke
P3/3
Ková
Dej
Pe
212
Mat
212
Mec
Hn
263
 
Kom
Še
S2
311
Kom
Še
S2
311
 
14.12.
 
Tek
359
Tek
359
Anj
Mz
207
Cjl
Če
357
Mat
212
 
i