Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 21.6.2018
Nepřítomné třídy012345678910
2.AKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULA
2.BKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULA
3.AKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULA
3.BKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULA
3.DKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULA
3.EKULAKULAKULAKULAKULAKULAKULA
3.FKULAKULAKULAKULAKULAKULA
4.AAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
4.BAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
4.DAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
4.EAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
4.FAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Nepřítomní učitelé012345678910
NERMUT Martin(Dov)---Mk-......
(DOVO)--
BÁRTL František(PED)..Pa........Še
CIKÁNKOVÁ Olena(Absc)HzKh..
ČERNÁ Ilja(PED)........Br..
FRÝBERT David(PED)........-........
HAVRDOVÁ Barbora(PED)..Pr....Še--
HNÁTEK František(DOVO)........--......
JÁNEŠOVÁ Zuzana(PED)----Jh....
KODR Stanislav(PED)....-..-..
MIHULOVÁ Petra(PED)..............
PRAUSOVÁ Erika(LÉKV)............-
ŠINDELÁŘ Martin(PED)-------
Místnosti mimo provoz012345678910
251AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
BAUER Luboš2. hodSuplovací pohotovost
5. hodsupl. (Če PED)Mat2.F(254)přespočetná hod.
BENEŠOVÁ Marie5. hodSuplovací pohotovost
BAREŠ Jaroslav2. hododpadáTev3.F
4. hodspojeno (Kd PED)Tev2.D (TV2)(10B)
5. hododpadáTev4.F (TV1)
BÁRTL František9. hododpadáMat4.B
BLÁHA Karel3. hododpadáPra2.A (P1/3)
4. hododpadáPra2.A (P1/3)
5. hododpadáPra2.A (P1/3)
CIKÁNKOVÁ Olena8. hododpadáKAJ3.B (AJ1)
HAŠEK Zdeněk1. hododpadáKos4.B (KOSz)+
2. hododpadáKos4.B (KOSz)+
HNÍZDILOVÁ Lenka1. hododpadáAnj4.E (A2/2)
4. hododpadáAnj4.F (AJ2)
5. hodsupl. (Ci Absc)Anj1.E (AJ1)(212)za odpadlou
6. hododpadáAnj4.E (A2/2)
JAHODA Václav1. hododpadáMec2.B
2. hododpadáMec2.A
3. hododpadáSps3.A
4. hododpadáSps3.A
5. hodsupl. (Jn PED)RujN1.D (RJ1)+(352)za odpadlou
6. hododpadáSps4.F (STR)
7. hododpadáSps4.F (STR)
JOHANOVSKÝ Zdeněk2. hododpadáMec3.A
4. hododpadáSps3.B
KLEČKOVÁ Dagmar1. hododpadáNej4.F (NJ2)
3. hododpadáNej3.E (N2/2)
KODR Stanislav8. hododpadáTev3.A (TV2)
KOHÚTOVÁ Linda6. hodsupl. (Ci Absc)Anj1.D (AJ2)(212)za odpadlou
6. hododpadáAnj4.E (A1/2)
KOUREK Milan3. hododpadáPra2.A (P3/3)
4. hododpadáPra2.A (P3/3)
5. hododpadáPra2.A (P3/3)
KOUTKOVÁ Kateřina2. hododpadáAnj3.E (A2/2)
4. hododpadáAnj3.D
5. hododpadáAnj2.B (AJ2)
KOŽELUH Jakub7. hododpadáPga4.D
8. hododpadáPga4.D
LEBR Lukáš1. hododpadáZvk4.B (ZVKz)+
2. hododpadáZvk4.B (ZVKz)+
3. hododpadáVzd4.B (VZDz)+
4. hododpadáVzd4.B (VZDz)+
5. hododpadáZas4.A (ZASz)+
6. hododpadáVtp4.B (VTPz)+
7. hododpadáVtp4.B (VTPz)+
MIKUŠOVÁ Lucie3. hodsupl. (Ne Dov)Anj1.A(305)za odpadlou
4. hododpadáAnj4.F (A1/2)
5. hododpadáAnj2.B (AJ1)
9. hododpadáAnj3.B (A1/2)
PACLÍKOVÁ Dagmar2. hodsupl. (Bá PED)Zek1.A(359)za odpadlou
3. hododpadáEko3.B
4. hododpadáEko4.E
6. hododpadáEko4.D
7. hododpadáEko3.E
8. hododpadáEko4.A
PEŠKOVÁ Růžena3. hododpadáCjl4.F
PEŠULA Oldřich1. hododpadáObn4.D
5. hododpadáObn3.A
6. hododpadáObn3.B
POŽÁROVÁ Dana1. hodsupl. (Kd PED)Deg1.F(352)za odpadlou
4. hododpadáSps2.B
PRAUSOVÁ Erika6. hododpadáFyz3.F
PREISLEROVÁ Věra2. hodsupl. (Hv PED)Cjl1.D(362)za odpadlou
5. hododpadáCjl3.D
8. hododpadáTev3.A (TV1)
RYNEŠ Pavel5. hododpadáCnc4.B (CNCz)+
6. hododpadáCnc4.B (CNCz)+
7. hododpadáCnc4.B (CNCz)+
ŘEHÁK Josef1. hododpadáAnj3.F
2. hododpadáAnj3.E (A1/2)
8. hododpadáAnj3.B (A2/2)
STRNKA Richard3. hododpadáCad4.B (CADz)+
4. hododpadáCad4.B (CADz)+
ŠEFRNOVÁ Eva4. hodsupl. (Hv PED)Itv1.E(410A)za odpadlou
5. hododpadáStt3.B
6. hodsupl. (Bá PED)Itv1.E(154A)za odpadlou
7. hododpadáTek2.A
8. hododpadáTek2.A
ŠINDELÁŘ Martin9. hododpadáStt2.A
ŠKODA Filip1. hododpadáEcp4.B (ECPz)+
2. hododpadáEcp4.B (ECPz)+
3. hododpadáEkp4.B (EKPz)+
4. hododpadáEkp4.B (EKPz)+
5. hododpadáEkp4.B (EKPz)+
6. hododpadáZpr4.B (ZPRz)+
7. hododpadáZpr4.B (ZPRz)+
TĚŠÍKOVÁ Klára3. hododpadáNej3.E (N1/2)
TREJBAL Tomáš1. hododpadáEle2.A
2. hododpadáEle2.B
3. hododpadáEle2.B
VOBORSKÝ Jiří3. hododpadáPra2.A (P2/3)
4. hododpadáPra2.A (P2/3)
5. hododpadáPra2.A (P2/3)
ZYCHOVÁ Soreya1. hododpadáMat3.D
2. hododpadáMat4.F
6. hododpadáMat3.A
Změny v rozvrzích tříd:
1.A2. hodZek(359)suplujePACLÍKOVÁ Dagmar(Bá)
3. hodAnj(305)suplujeMIKUŠOVÁ Lucie(Ne)
5. hodRujNRJ1(352)suplujeJAHODA Václav(Jn)
1.D2. hodCjl(362)suplujePREISLEROVÁ Věra(Hv)
5. hodRujNRJ1(352)suplujeJAHODA Václav(Jn)
6. hodAnjAJ2(212)suplujeKOHÚTOVÁ Linda(Ci)
1.E4. hodItv(410A)suplujeŠEFRNOVÁ Eva(Hv)
5. hodAnjAJ1(212)suplujeHNÍZDILOVÁ Lenka(Ci)
6. hodItv(154A)suplujeŠEFRNOVÁ Eva(Bá)
7. hodKAJAJ2odpadá(Ci)
1.F1. hodDeg(352)suplujePOŽÁROVÁ Dana(Kd)
2.A1.-9. hod Kulturní akce
2.B1.-7. hod Kulturní akce
2.D4. hodTevTV2(10B)spojíBAREŠ Jaroslav(Kd)
2.F5. hodMat(254)suplujeBAUER Luboš(Če)
3.A1.-9. hod Kulturní akce
3.B1.-9. hod Kulturní akce
3.D1.-7. hod Kulturní akce
3.E1.-7. hod Kulturní akce
3.F1.-6. hod Kulturní akce
4.A0.-8. hod Obecná absence třídy
4.B0.-9. hod Obecná absence třídy
4.D1.-8. hod Obecná absence třídy
4.E1.-9. hod Obecná absence třídy
4.F1.-9. hod Obecná absence třídy