Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 18.10.2017
Nepřítomné třídy012345678910
1.DEXKUEXKUEXKUEXKUAbsc
2.BAbscAbsc
2.FAbsc
3.AAbscAbsc
3.BAbscAbsc
3.DAbscAbsc
3.FAbsc
4.AAbsc
4.BAbsc
4.EAbscAbsc
Nepřítomní učitelé012345678910
BAREŠ Jaroslav(Absc)Mi
HAVRDOVÁ Barbora(PED)Ke....VbKd
HODAŇOVÁ Monika(Absc)ŠnKhŘeJo......
JÁNEŠOVÁ Zuzana(LÉKV)..
KLEČKOVÁ Dagmar(Absc)Bm....-Še-..
PACLÍKOVÁ Dagmar(Š+K)JoVbŽiZy-....-....
PRAUSOVÁ Erika(Absc)KhJhNzZyŠn
Změny v rozvrzích učitelů:
BAUER Luboš1. hodSuplovací pohotovost
2. hodSuplovací pohotovost
3. hodSuplovací pohotovost
4. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
BENEŠOVÁ Marie1. hodspojeno (Ká Absc)NejN2.D (NJ1)(357)
3. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
NERMUT Martin1. hodSuplovací pohotovost
4. hodSuplovací pohotovost
BÁRTL František1. hodsupl. (Ho Absc)Mat1.A(359)do úvazku
CIKÁNKOVÁ Olena8. hododpadáAnj1.D (AJ2)
HNÁTEK František8. hododpadáCdm3.D (C2)
9. hododpadáCdm3.D (C2)
JAHODA Václav3. hodsupl. (Pu Absc)Fyz1.E(210)dozor
JÁNEŠOVÁ Zuzana9. hododpadáRujN2.B (RUJ)
JOHANOVSKÝ Zdeněk1. hodsupl. (Pa Š+K)Eko4.E(256)za odpadlou
5. hodsupl. (Ho Absc)Itv1.E(410A)dozor
8. hododpadáSps4.B
KODR Stanislav4. hodsupl. (Hv PED)Tev1.E(10V)za odpadlou
KOHÚTOVÁ Linda2. hodsupl. (Pu Absc)Fyz4.F(214)dozor
3. hodsupl. (Ho Absc)Anj3.A(256)do úvazku, výměna
KOUREK Milan1. hodsupl. (Hv PED)Cjl1.F(352)za odpadlou
1. hododpadáPxe1.D (S1)
2. hododpadáPxe1.D (S1)
KOŽELUH Jakub8. hododpadáPga4.E
9. hododpadáPga4.E
MIHULOVÁ Petra4. hodsupl. (Bš Absc)Mat4.E(203)za odpadlou
8. hododpadáFyz2.B
MIKUŠOVÁ Lucie8. hododpadáAnj3.B (A1/2)
NEZBEDOVÁ Božena4. hodsupl. (Pu Absc)Che2.F(210)za odpadlou
8. hododpadáChe3.F
PREISLEROVÁ Věra8. hododpadáTev4.A
9. hododpadáTev3.A
ŘEHÁK Josef4. hodsupl. (Ho Absc)KAJ3.A(256)za odpadlou
8. hododpadáAnj3.B (A2/2)
STRNKA Richard8. hododpadáCdm2.F
ŠEFRNOVÁ Eva5. hodsupl. (Ká Absc)Nej1.F(412)dozor
ŠINDELÁŘ Martin2. hodsupl. (Ho Absc)Stt2.A(305)za odpadlou
6. hodsupl. (Pu Absc)Fyz2.A(210)za odpadlou
8. hododpadáCdm3.D (C1)
9. hododpadáCdm3.D (C1)
TĚŠÍKOVÁ Klára3. hodspojeno (Ká Absc)NejN2.A (NJ1)(313)
3. hodzměna NejN2.A (NJ2)(313)
VOBORSKÝ Jiří1. hododpadáPxe1.D (S2)
2. hodsupl. (Pa Š+K)Eko4.B(362)za odpadlou
2. hododpadáPxe1.D (S2)
3. hodsupl. (Hv PED)Pra2.B(261)za odpadlou
ZYCHOVÁ Soreya4. hodsupl. (Pa Š+K)Mat3.D(205)za odpadlou
4. hododpadáMat1.D
5. hodsupl. (Pu Absc)Fyz3.F(207)dozor
ŽILINČÁR Tomáš3. hodsupl. (Pa Š+K)Eko4.F(214)za odpadlou
3. hododpadáFyz1.D
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hodMat(359)suplujeBÁRTL František(Ho)
1.D1.-4. hod Exkurze
8. hod Obecná absence třídy
1.E3. hodFyz(210)suplujeJAHODA Václav(Pu)
4. hodTev(10V)suplujeKODR Stanislav(Hv)
5. hodItv(410A)suplujeJOHANOVSKÝ Zdeněk(Ho)
1.F1. hodCjl(352)suplujeKOUREK Milan(Hv)
5. hodNej(412)suplujeŠEFRNOVÁ Eva(Ká)
2.A2. hodStt(305)suplujeŠINDELÁŘ Martin(Ho)
3. hodNejNNJ1(313)spojíTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
3. hodNejNNJ2(313)změnaTĚŠÍKOVÁ Klára
6. hodFyz(210)suplujeŠINDELÁŘ Martin(Pu)
7. hodSttodpadá(Ho)
2.B3. hodPra(261)suplujeVOBORSKÝ Jiří(Hv)
8.-9. hod Obecná absence třídy
2.D1. hodNejNNJ1(357)spojíBENEŠOVÁ Marie(Ká)
2.F4. hodChe(210)suplujeNEZBEDOVÁ Božena(Pu)
8. hod Obecná absence třídy
3.A3. hodAnj(256)suplujeKOHÚTOVÁ Lindavýměna
4. hodKAJ(256)suplujeŘEHÁK Josef(Ho)
8.-9. hod Obecná absence třídy
3.B8.-9. hod Obecná absence třídy
3.D4. hodMat(205)suplujeZYCHOVÁ Soreya(Pa)
7. hodRujRJ_1odpadá(Jn)
7. hodNejNJ_2odpadá(Ká)
8.-9. hod Obecná absence třídy
3.F5. hodFyz(207)suplujeZYCHOVÁ Soreya(Pu)
7. hodRujRJ_1odpadá(Jn)
7. hodNejNJ_2odpadá(Ká)
8. hod Obecná absence třídy
4.A8. hod Obecná absence třídy
4.B2. hodEko(362)suplujeVOBORSKÝ Jiří(Pa)
8. hod Obecná absence třídy
4.E1. hodEko(256)suplujeJOHANOVSKÝ Zdeněk(Pa)
4. hodMat(203)suplujeMIHULOVÁ Petra(Bš)
8.-9. hod Obecná absence třídy
4.F2. hodFyz(214)suplujeKOHÚTOVÁ Linda(Pu)
3. hodEko(214)suplujeŽILINČÁR Tomáš(Pa)