Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 20.4.2018
Nepřítomní učitelé012345678910
NERMUT Martin(PED)--HaZy..--
FRÝBERT David(PED)..JnMi......Šn-
HNÁTEK František(PED)KlKlKl....Pv....-
KLIMEŠ Ondřej Tomáš(Absc)ŠeŠe
KOHÚTOVÁ Linda(PED)..MkPrKt......
POŽÁROVÁ Dana(Absc)..
(VÝMH)Ře
TĚŠÍKOVÁ Klára(PED)..Ry--..........
Změny v rozvrzích učitelů:
BAUER Luboš2. hodSuplovací pohotovost
3. hodSuplovací pohotovost
4. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
BENEŠOVÁ Marie3. hodSuplovací pohotovost
BÁRTL František3. hodSuplovací pohotovost
HAŠEK Zdeněk3. hodsupl. (Ne PED)Sps4.A(305)přespočetná hod.
JÁNEŠOVÁ Zuzana2. hodsupl. (Fr PED)Dtp4.E(415)dozor
KLIMEŠ Ondřej Tomáš1. hodspojeno (Hn PED)Pxe3.E (P2/2)(401)
2. hodspojeno (Hn PED)Pxe3.E (P2/2)(401)
3. hodspojeno (Hn PED)Pxe3.E (P2/2)(401)
KOUTKOVÁ Kateřina4. hodspojeno (Kh PED)Anj2.A (AJ1)(313)
MIHULOVÁ Petra3. hodsupl. (Fr PED)Dtp4.E(415)přespočetná hod.
MIKUŠOVÁ Lucie2. hodsupl. (Kh PED)Anj3.A(256)za odpadlou
PREISLEROVÁ Věra3. hodsupl. (Kh PED)Cjl2.D(357)přespočetná hod.
PŘECH Vladimír5. hodsupl. (Hn PED)Cdm4.D(CNC2)dozor
RYNEŠ Pavel2. hodsupl. (Tě PED)Zst2.F(303)přespočetná hod.
ŘEHÁK Josef3. hodsupl. (Pž VÝMH)Anj1.F(353)do úvazku
ŠEFRNOVÁ Eva6. hodspojeno (Kl Absc)Ict4.F (ITE)(410A)
7. hodspojeno (Kl Absc)Ict4.F (ITE)(410A)
ŠINDELÁŘ Martin6. hodspojeno (Fr PED)Stt3.F (ITE)(305)
ZYCHOVÁ Soreya4. hodsupl. (Ne PED)Mat3.A(205)za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd:
1.F3. hodAnj(353)suplujeŘEHÁK Josef(Pž)
2.A4. hodAnjAJ1(313)spojíKOUTKOVÁ Kateřina(Kh)
2.D3. hodCjl(357)suplujePREISLEROVÁ Věra(Kh)
2.F1. hodDegodpadá(Pž)
2. hodZst(303)suplujeRYNEŠ Pavel(Tě)
3.A2. hodAnj(256)suplujeMIKUŠOVÁ Lucie(Kh)
4. hodMat(205)suplujeZYCHOVÁ Soreya(Ne)
5. hodSttodpadá(Ne)
6. hodNejNNJ_2odpadá(Tě)
7. hodNejNNJ_2odpadá(Tě)
3.B6. hodNejNNJ_2odpadá(Tě)
7. hodNejNNJ_2odpadá(Tě)
3.D1. hodNejNJ_1odpadá(Tě)
3.E1. hodPxeP2/2(401)spojíKLIMEŠ Ondřej Tomáš(Hn)
2. hodPxeP2/2(401)spojíKLIMEŠ Ondřej Tomáš(Hn)
3. hodPxeP2/2(401)spojíKLIMEŠ Ondřej Tomáš(Hn)
3.F1. hodNejNJ_1odpadá(Tě)
5. hodDtpITEodpadá(Fr)
6. hodSttITE(305)spojíŠINDELÁŘ Martin(Fr)
4.A3. hodSps(305)suplujeHAŠEK Zdeněk(Ne)
8. hodNejNNJ_1odpadá(Tě)
4.D1. hodAnjA1/2odpadá(Kh)
5. hodCdm(CNC2)suplujePŘECH Vladimír(Hn)
6. hodCdmodpadá(Hn)
7. hodCdmodpadá(Hn)
4.E1. hodDtpodpadá(Fr)
2. hodDtp(415)suplujeJÁNEŠOVÁ Zuzana(Fr)
3. hodDtp(415)suplujeMIHULOVÁ Petra(Fr)
6. hodAnjA1/2odpadá(Kh)
4.F6. hodIctITE(410A)spojíŠEFRNOVÁ Eva(Kl)
7. hodIctITE(410A)spojíŠEFRNOVÁ Eva(Kl)
8. hodNejNNJ_1odpadá(Tě)