Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 23.2.2018
Nepřítomné třídy012345678910
2.DOPPROPPR
Nepřítomní učitelé012345678910
NERMUT Martin(Š+K)--HaFrŽi
BLÁHA Karel(DOVO)StSt
HAVRDOVÁ Barbora(Absc)
HNÁTEK František(Absc)ŠeŠe....Pv....
KLEČKOVÁ Dagmar(NEMO)....Pe..
KLIMEŠ Ondřej Tomáš(Š+K)ŠeŠeŠn....KdPe
KOHÚTOVÁ Linda(Š+K)..Kt..Kt......
MIHULOVÁ Petra(NEMO)-....ZyŘe---
MIKUŠOVÁ Lucie(DOVO)..-Ši-....Če---
PREISLEROVÁ Věra(NEMO)..Jn......Jo-Kd-
Změny v rozvrzích učitelů:
BAUER Luboš1. hodSuplovací pohotovost
2. hodSuplovací pohotovost
3. hodSuplovací pohotovost
4. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
6. hodSuplovací pohotovost
BENEŠOVÁ Marie3. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
BÁRTL František2. hodsupl. (Hn Absc)Mat3.E (P2/2)(207)přespočetná hod.
2. hodspojeno (Kl Š+K)Mat3.E (P1/2)(207)
5. hodsupl. (Hv Absc)Cjl2.A(313)dozor
BLÁHA Karel4. hodSuplovací pohotovost
BUŠEK Vojtěch2. hodSuplovací pohotovost
4. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
CIKÁNKOVÁ Olena2. hodSuplovací pohotovost
4. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
ČERNÁ Ilja2. hodSuplovací pohotovost
6. hodsupl. (Mk DOVO)Cjl2.F(252)přespočetná hod.
FRÝBERT David4. hodsupl. (Ne Š+K)Stt3.A(305)dozor
HAŠEK Zdeněk3. hodsupl. (Ne Š+K)Sps4.A(305)přespočetná hod.
HNÍZDILOVÁ Lenka4. hodSuplovací pohotovost
5. hodSuplovací pohotovost
JÁNEŠOVÁ Zuzana2. hodsupl. (Pr NEMO)Obn3.D(251)přespočetná hod.
JOHANOVSKÝ Zdeněk5. hodsupl. (Pr NEMO)Sps4.B(362)přespočetná hod.
KODR Stanislav6. hodsupl. (Kl Š+K)Ict4.F (ITE)(401)dozor
7. hodsupl. (Pr NEMO)Tev4.A(10B)přespočetná hod.
KOUTKOVÁ Kateřina2. hodsupl. (Kh Š+K)Anj3.A(256)za odpadlou
4. hodspojeno (Kh Š+K)Anj2.A (AJ1)(313)
PEŠULA Oldřich4. hodsupl. (Ká NEMO)Nej4.E (NJ_2)+(412)dozor
7. hodsupl. (Kl Š+K)Ict4.F (ITE)(401)dozor
POŽÁROVÁ Dana2. hodsupl. (Mi NEMO)Mat2.A(203)dozor
PŘECH Vladimír5. hodsupl. (Hn Absc)Cdm4.D(CNC2)přespočetná hod.
ŘEHÁK Josef5. hodsupl. (Mi NEMO)KAJ1.A(203)přespočetná hod.
STRNKA Richard5. hodspojeno (Bh DOVO)Cdm3.E (C1)(408)
6. hodspojeno (Bh DOVO)Cdm3.E (C1)(408)
ŠEFRNOVÁ Eva1. hodspojeno (Hn Absc)Pxe3.E (P2/2)(401)
1. hodsupl. (Kl Š+K)Pxe3.E (P1/2)(401)za odpadlou
3. hodspojeno (Hn Absc)Pxe3.E (P2/2)(401)
3. hodsupl. (Kl Š+K)Pxe3.E (P1/2)(401)přespočetná hod.
ŠINDELÁŘ Martin4. hodsupl. (Kl Š+K)Prg4.F (ITE)(401)dozor
TĚŠÍKOVÁ Klára1. hodspojeno (Ká NEMO)Nej3.D (NJ_2)+(207)
3. hodsupl. (Ká NEMO)Nej4.F (NJ2)(412)přespočetná hod.
6. hodspojeno (Ká NEMO)NejN3.A (NJ_1)+(256)
7. hodspojeno (Ká NEMO)NejN3.A (NJ_1)+(256)
ŠIKOVÁ Kateřina3. hodzměna KAJ2.A (AJ2)(313)
3. hodspojeno (Mk DOVO)KAJ2.A (AJ1)(313)
ZYCHOVÁ Soreya4. hodsupl. (Mi NEMO)Mat1.D(205)přespočetná hod.
ŽILINČÁR Tomáš5. hodsupl. (Ne Š+K)Ele3.A(256)přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
1.A5. hodKAJ(203)suplujeŘEHÁK Josef(Mi)
1.D1. hodAnjAJ1odpadá(Mk)
4. hodMat(205)suplujeZYCHOVÁ Soreya(Mi)
1.F5. hodNejodpadá(Ká)
2.A2. hodMat(203)suplujePOŽÁROVÁ Dana(Mi)
3. hodKAJAJ2(313)změnaŠIKOVÁ Kateřina
3. hodKAJAJ1(313)spojíŠIKOVÁ Kateřina(Mk)
4. hodAnjAJ1(313)spojíKOUTKOVÁ Kateřina(Kh)
5. hodCjl(313)suplujeBÁRTL František(Hv)
2.D3.-4. hod Odborná přednáška +prezentace
2.F6. hodCjl(252)suplujeČERNÁ Ilja(Mk)
3.A2. hodAnj(256)suplujeKOUTKOVÁ Kateřina(Kh)
4. hodStt(305)suplujeFRÝBERT David(Ne)
5. hodEle(256)suplujeŽILINČÁR Tomáš(Ne)
6. hodNejNNJ_1(256)spojíTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
7. hodNejNNJ_1(256)spojíTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
3.B6. hodNejNNJ_1(256)spojíTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
7. hodNejNNJ_1(256)spojíTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
3.D1. hodNejNJ_2(207)spojíTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
2. hodObn(251)suplujeJÁNEŠOVÁ Zuzana(Pr)
3.E1. hodPxeP2/2(401)spojíŠEFRNOVÁ Eva(Hn)
1. hodPxeP1/2(401)suplujeŠEFRNOVÁ Eva(Kl)
2. hodMatP2/2(207)suplujeBÁRTL František(Hn)
2. hodMatP1/2(207)spojíBÁRTL František(Kl)
3. hodPxeP2/2(401)spojíŠEFRNOVÁ Eva(Hn)
3. hodPxeP1/2(401)suplujeŠEFRNOVÁ Eva(Kl)
5. hodCdmC1(408)spojíSTRNKA Richard(Bh)
6. hodCdmC1(408)spojíSTRNKA Richard(Bh)
3.F1. hodNejNJ_2(207)spojíTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
4.A1. hodCjlodpadá(Pr)
3. hodSps(305)suplujeHAŠEK Zdeněk(Ne)
7. hodTev(10B)suplujeKODR Stanislav(Pr)
4.B5. hodSps(362)suplujeJOHANOVSKÝ Zdeněk(Pr)
4.D1. hodAnjA1/2odpadá(Kh)
4. hodNejNJ_2(412)suplujePEŠULA Oldřich(Ká)
5. hodCdm(CNC2)suplujePŘECH Vladimír(Hn)
6. hodCdmodpadá(Hn)
7. hodCdmodpadá(Hn)
4.E4. hodNejNJ_2(412)suplujePEŠULA Oldřich(Ká)
6. hodAnjA1/2odpadá(Kh)
4.F3. hodNejNJ2(412)suplujeTĚŠÍKOVÁ Klára(Ká)
4. hodPrgITE(401)suplujeŠINDELÁŘ Martin(Kl)
6. hodIctITE(401)suplujeKODR Stanislav(Kl)
7. hodIctITE(401)suplujePEŠULA Oldřich(Kl)