Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Úterý 11.12.2018
Nepřítomní učitelé012345678910
HAVRDOVÁ Barbora(PedD)..
HNÁTEK František(DOVO)....---
JÁNEŠOVÁ Zuzana(PedD)....
POŽÁROVÁ Dana(LÉKV)JnPe
ŘEHÁK Josef(ŠKA)NzStMkMkŠn
ŠEFRNOVÁ Eva(VÝMH)Kd
ŠIKOVÁ Kateřina(NEMO)NzMkMzŠnPkŘe
Místnosti mimo provoz012345678910
203AbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
BAUER Luboš5. hodSuplovací pohotovost
BÁRTL František2. hodsupl. (Ši NEMO)Ans3.F(252)dozor
HAVRDOVÁ Barbora1. hod Obecný pedagogický dozor
JÁNEŠOVÁ Zuzana4. hodsupl. (Pž LÉKV)Tek1.B(359)za odpadlou
2. hod Obecný pedagogický dozor
KODR Stanislav3. hodsupl. (Še VÝMH)Tev1.B(10V)do úvazku
MAZOURKOVÁ Tereza4. hodspojeno (Ši NEMO)Ans2.D (AS_1)(303)
MIKUŠOVÁ Lucie3. hodsupl. (Ře ŠKA)Ans4.E (AS_2)(258)za odpadlou
3. hodspojeno (Ši NEMO)Ans4.E (AS_1)(258)
4. hodzměna Anj4.B (AJ1)(260)nadúvazková hodina
4. hodspojeno (Ře ŠKA)Anj4.B (AJ2)(260)
NEZBEDOVÁ Božena1. hodspojeno (Ši NEMO)Ans1.D (AS_1)(256)
1. hodsupl. (Ře ŠKA)Ans1.D (AS_2)(256)dozor
PEŠULA Oldřich5. hodsupl. (Pž LÉKV)Tek1.B(359)dozor
PROVAZNÍK Petr6. hodsupl. (Ši NEMO)Ans1.B(207)dozor
ŘEHÁK Josef7. hodzměna Ans4.A (AS_1)(256)
7. hodspojeno (Ši NEMO)Ans4.A (AS_2)(256)
STRNKA Richard2. hodsupl. (Ře ŠKA)Anj2.F(253)dozor
ŠINDELÁŘ Martin5. hodsupl. (Ře ŠKA)Ans4.D (AS_1)(263)dozor
5. hodspojeno (Ši NEMO)Ans4.D (AS_2)(263)
Změny v rozvrzích tříd:
1.B3. hodTev(10V)suplujeKODR Stanislav(Še)
4. hodTek(359)suplujeJÁNEŠOVÁ Zuzana(Pž)
5. hodTek(359)suplujePEŠULA Oldřich(Pž)
6. hodAns(207)suplujePROVAZNÍK Petr(Ši)
1.D1. hodAnsAS_1(256)spojíNEZBEDOVÁ Božena(Ši)
1. hodAnsAS_2(256)suplujeNEZBEDOVÁ Božena(Ře)
2.D4. hodAnsAS_1(303)spojíMAZOURKOVÁ Tereza(Ši)
2.F1. hodCjlodpadá(Hv)
2. hodAnj(253)suplujeSTRNKA Richard(Ře)
3.F2. hodAns(252)suplujeBÁRTL František(Ši)
4.A7. hodAnsAS_1(256)změnaŘEHÁK Josef
7. hodAnsAS_2(256)spojíŘEHÁK Josef(Ši)
4.B4. hodAnjAJ1(260)změnaMIKUŠOVÁ Lucie
4. hodAnjAJ2(260)spojíMIKUŠOVÁ Lucie(Ře)
4.D5. hodAnsAS_1(263)suplujeŠINDELÁŘ Martin(Ře)
5. hodAnsAS_2(263)spojíŠINDELÁŘ Martin(Ši)
4.E3. hodAnsAS_2(258)suplujeMIKUŠOVÁ Lucie(Ře)
3. hodAnsAS_1(258)spojíMIKUŠOVÁ Lucie(Ši)